Stressrådgivning

Book en tid via mail kontakt@birgitte-munch.dk eller på telefon 51774707

Efter aftale kan behandlingen foregå i dit hjem. (Tillæg på prisen må påregnes efter afstand).

Afbestilling af tider skal ske senest 24 timer inden den aftalte tid ellers påberegnes halv pris.

Stressrådgivning er for dig, som oplever et for stort pres i hverdagen og måske har flere stresssymptomer.

Presset kan udspringe af mange forskellige livssituationer det kan være arbejdsmæssigt evt. kombineret med vanskeligheder i det private liv, det kan være at du er stoppet med at arbejde og har svært ved din nye livssituation eller andre forhold som påvirker dig negativt

Der er stor forskel på hvilke stresssymptomer man mærker.

Følgende symptomer er ikke en udtømmende liste:

Stressrådgivning er for dig, som oplever et for stort pres i hverdagen og måske har flere stresssymptomer.

Presset kan udspringe af mange forskellige livssituationer det kan være arbejdsmæssigt evt. kombineret med vanskeligheder i det private liv, det kan være at du er stoppet med at arbejde og har svært ved din nye livssituation eller andre forhold som påvirker dig negativt.

Der er stor forskel på hvilke stresssymptomer man mærker.

Følgende symptomer er ikke en udtømmende liste.

Fysiske symptomer

Uro i kroppen
Hovedpine
Træthed
Søvnbesvær
Svimmelhed, føleforstyrrelser
Mavesmerter
Tilbagevendende infektioner

Adfærd

Begyndende isolation, man undgår sociale sammenhænge.
Irritabilitet, utålmodighed
Koncentrationsbesvær/ dårlig hukommelse
Nervøsitet
Nedsat humoristisk sans
Forøget brug af stimulanser / medicin

Følelser

Tristhed
Humørsvingninger
Føler dig presset
Sårbar
Lav selvtillid
Distræt
Uoplagt
Utilstrækkelighedsfølelse

 Jo tidligere du reagerer på symptomerne jo bedre.

Stressrådgivningen tager udgangspunkt i en kortlægning af dine symptomer, afdækning af årsager og sammenhænge, og herefter rådgivning om hvad der skal til for at reducere eller eliminere symptomerne hvorefter vi i fællesskab får sporet os ind på, hvad der skal til for at få symptomerne til at forsvinde og hvordan denne proces skal begynde.

Det vil betyde, at du vil få en indsigt i hvad der ligger til grund for symptomerne og at du gradvist vil mærke en bedring. Det kan være, at der er brug for at tale om dit arbejdsliv, at der er forhold på arbejdspladsen som er medvirkende til at du oplever symptomer. Det kan også være at der er noget i dit private liv, som skal kigges efter. Ofte er der tale om forhold begge steder.

Jo tidligere du reagerer på symptomerne jo bedre.

Stressrådgivningen tager udgangspunkt i en kortlægning af dine symptomer, afdækning af årsager og sammenhænge, og herefter rådgivning om hvad der skal til for at reducere eller eliminere symptomerne hvorefter vi i fællesskab får sporet os ind på, hvad der skal til for at få symptomerne til at forsvinde og hvordan denne proces skal begynde.

Det vil betyde, at du vil få en indsigt i hvad der ligger til grund for symptomerne og at du gradvist vil mærke en bedring. Det kan være, at der er brug for at tale om dit arbejdsliv, at der er forhold på arbejdspladsen som er medvirkende til at du oplever symptomer.

Det kan også være at der er noget i dit private liv , som skal kigges efter.

Ofte er der tale om forhold begge steder.

kontakt@birgitte-munch.dk

Klinikfællesskabet Loaderiet,
Agervang 8, 2800 Kgs. Lyngby

+45 51 77 47 07

CVR: 42824550 – Copy right © 2022 – Birgitte Munch. All Rights Reserved.