Om mig

Birgitte Munch

Exam. psykomotorisk terapeut og stresscoach

Jeg tilbyder afspænding/psykomotorisk behandling og stressrådgivning

Jeg er uddannet eksamineret psykomotorisk terapeut og stresscoach. Desuden har jeg en socialrådgiveruddannelse og diverse efteruddannelser indenfor ledelse.

Jeg har arbejdet som leder i mange år og set hvor let mennesker kan komme ud af balance og få alvorlige problemer med stress.

Jeg har igennem årene anvendt min viden og indsigt fra psykomotorikken på mig selv, og det har hjulpet mig igennem de perioder i livet hvor presset og kravene har været særligt udfordrende både arbejdsmæssigt og privat.

Jeg er god til at møde mennesker hvor de er, at lytte og forstå deres udgangspunkt og understøtte en proces frem mod et bedre liv.

De erfaringer jeg har gjort mig, vil jeg gerne give videre til andre. Jeg brænder for at være med til at afhjælpe stress, at forebygge stress og i det hele taget at hjælpe mennesker til at opleve indre ro og balance.

Jeg er uddannet eksamineret psykomotorisk terapeut og stresscoach. Desuden har jeg en socialrådgiveruddannelse og diverse efteruddannelser indenfor ledelse.

Jeg har arbejdet som leder i mange år og set hvor let mennesker kan komme ud af balance og få alvorlige problemer med stress.

Der stilles i dag mange krav til os, og det kan være vanskeligt at balancere de krav vi møder udefra  og de ønsker vi selv har for at leve et liv som vi anser for meningsfuldt. Vi stiller ofte meget store krav til os selv. Således er vi dels udsat for udefrakommende pres fra vores omverden og indefra os selv i forhold til alt det vi gerne vil nå og leve op til.

Jeg har på egen krop mærket hvor svært det kan være både at være en del af en familie, imødekomme de krav arbejdet stiller og ikke mindst de krav jeg selv stiller om at være en god mor, hustru, farmor, veninde, kollega og at være sund og aktiv. Ingen tvivl om, at det i perioder har været et for stort pres og at jeg har villet for meget på en gang.

Jeg har igennem årene anvendt min viden og indsigt fra psykomotorikken på mig selv, og det har hjulpet mig igennem de perioder i livet hvor presset og kravene har været særligt udfordrende både arbejdsmæssigt og privat.

Jeg er god til at møde mennesker hvor de er, at lytte og forstå deres udgangspunkt og understøtte en proces frem mod et bedre liv.

At finde den rette balance imellem de krav og ønsker vi har for vores liv, at blive opmærksom på kroppens signaler og finde det rette tidspunkt hvor man skal stoppe op og justere sit liv er noget af det jeg har fokus på. At finde vejen til ro og balance i livet.

Afspænding/psykomotorisk behandling fokuserer på at skabe eller genskabe harmoni og balance i krop og sind.

Selve behandlingen består i en række tryk, greb og stræk og du vil under og efter behandlingen opleve en større ro, et dybere åndedræt og en større balance mellem krop og sind.

Stressrådgivningen tager udgangspunkt i en kortlægning af dine symptomer, afdækning af årsager og sammenhænge, og herefter rådgivning om hvad der skal til for at reducere eller eliminere symptomerne.

Det vil betyde, at du vil få en indsigt i hvad der ligger til grund for symptomerne og at du gradvist vil mærke en bedring.

Afspænding/psykomotorisk behandling og stressrådgivning supplerer hinanden godt og kan i en

kombinationsbehandling være en gevinst for mange. Især hvis du har svært ved at koble fra og kører i et højt tempo vil behandlingen give dig en oplevelse af hvordan det føles når du kommer ned i gear og dit nervesystem får mulighed for at slappe af.

De erfaringer jeg har gjort mig, vil jeg gerne give videre til andre. Jeg brænder for at være med til at afhjælpe stress, at forebygge stress og i det hele taget at hjælpe mennesker til at opleve indre ro og balance.

Jeg glæder mig til at møde dig!

Der stilles i dag mange krav til os, og det kan være vanskeligt at balancere de krav vi møder og de ønsker vi selv har for at leve et liv, som vi anser for meningsfuldt.

Således er vi både udsat fra udefra kommende pres fra vores omverden og pres indefra i os selv i forhold til alt det vi gerne vil nå og leve op til.

Jeg har på egen krop mærket hvor svært det kan være både at være en del af en familie, imødekomme de krav arbejdet stiller og ikke mindst de krav jeg selv stiller om at være sund, aktiv, en god mor, farmor, hustru, veninde m.v. Ingen tvivl om at det i lange perioder har været et alt for stort pres og at jeg har villet for meget på en gang.

At finde den rette balance imellem de krav og ønsker vi har for vores liv, at blive opmærksom på kroppens signaler og finde det rette tidspunkt hvor man skal stoppe op og justere sit liv er noget af det jeg har fokus på.

Jeg glæder mig til at møde dig!

Kunderne siger

“Med blide rolige men insisterende tryk og stræk bliver alle muskler og led bragt i en dejlig tilstand af total afspændthed. Jeg får en fornemmelse af at kunne trække vejret helt ud i alle celler. Birgitte er behagelig , omsorgsfuld og nærværende i sin kommunikation. Hun skaber en tryg ramme , så det er let at give slip og få udbytte af behandlingen. Jeg kan på det varmeste anbefale en stund i Birgittes kompetente hænder."
Bente
Lærer
“Det var noget af det bedste jeg har prøvet ( - og jeg har prøvet en del); blidt og alligevel fik Birgitte fat på alle de ømme steder, så skønt.”
Lene
Pensioneret socialrådgiver

kontakt@birgitte-munch.dk

Klinikfællesskabet Loaderiet,
Agervang 8, 2800 Kgs. Lyngby

+45 51 77 47 07

CVR: 42824550 – Copy right © 2022 – Birgitte Munch. All Rights Reserved.