Opdag dine stress symptomer før det er for sent

Lær dine stresssymptomer at kende

Stresssymptomer kan variere og være vanskelige at opdage, fordi de kan komme snigende og pludselig være en del af dig, som du accepterer at leve med og måske ligefrem ”glemmer” at du har.

Hvis du går for længe med stresssymptomer uden at handle på symptomerne kan stresssymptomerne vokse og en dag får du måske et stress sammenbrud med en langvarig sygemelding til følge.

Derfor er det så vigtigt at lære sine stresssymptomer at kende og handle på dem, inden de vokser dig over hovedet.  

Og hvad er så stress symptomer / at føle sig stresset? 

Det er forskelligt hvilke stresssymptomer vi kan have.

Man kan dele stresssymptomerne op i 3 forskellige kategorier

 1. Fysiske symptomer
 2. Følelsesmæssige symptomer
 3. Adfærdsmæssige symptomer

1.Fysiske symptomer kan være

 • Hovedpine
 • Uro i kroppen
 • Mavesmerter / nervøs mave
 • Trykken for brystet
 • Søvnløshed / svært ved at falde i søvn eller /og du vågner og kan ikke sove
 • Forhøjet blodtryk
 • En oplevelse af kroniske smerter forværres
 • Hyppige infektioner
 • Svimmelhed
 • Hjertebanken
 • Nedsat sexlyst

2.Følelsesmæssige symptomer kan være

 • Sårbarhed – føle sig sårbar skrøbelig
 • Utilstrækkelighedsfølelse – følelse af ikke at slå til
 • Skyldfølelser
 • Irritabilitet – Lav tærskel
 • Frustration – øget frustrationstærskel, øget aggressivitet
 • Føle sig presset
 • Nervøsitet
 • Føle sig trist , tristhed
 • Mangel på motivation, uoplagthed
 • Ensomhedsfølelse

3.Adfærdsmæssige symptomer kan være

 • Isolation – undgåelse af sociale arrangementer
 • Øget indtag af stimulanser
 • Øget indtag af medicin
 • Impulsdrevet
 • Ustabilitet
 • Ubeslutsomhed
 • Øget sygefravær
 • Fejl, du begår oftere fejl
 • Koncentrationsbesvær
 • Du bliver oftere involveret i konflikter

Ovenstående stresssymptomer er eksempler, det kan være du har nogle af dem i perioder; det kan være ok i en kortere periode, men ikke over længere tid.

Det vigtige er, at du reagerer på symptomerne.

Læs mere på

https://www.Sundhed.dk

eller

https://psykiatrifonden.dk